Studentské praxe

Studentské praxe

Nabízíme studentům VŠ a studentům středních škol skvělou příležitost pro získání pro ně tolik potřebné praxe formou studentské praxe.  Se studentskými praxemi máme ve firmě dlouholeté zkušenosti již od roku 2005. Za tuto dobu prošlo praxemi v naší firmě mnoho studentů a díky studentské praxi v naší firmě se jim podařilo najít vhodná pracovní uplatnění.  Od roku 2014 spolupracujeme při studentských praxích také s Fakultou managementu Vysoké školy ekonomické. Hodnocení jedné z účastnic praxe v naší společnosti si můžete přečíst na odkazu: https://praxe.fm.vse.cz/zpetna-vazba/, kde po té klikněte na okno označené PERSO International.

Popis praktikantské pozice, náplň práce studentské praxe:

Studenti během praxe získají praktické zkušenosti v administrativě, marketingu, managementu, nákupu, personalistice -  seznámení se s chodem a fungováním firmy, získají možnost poznat zázemí přípravy obchodních jednání a výběrových řízení, seznámí s tvorbou webových stránek, s time-managementem, organizací času a schůzek, reportingem, základy obchodní korespondence,  administrativou, obchodní komunikace např. s dodavateli, s náborem a výběrem personálu, firemním marketingem, nákupem, vedením a řízením personálu atd. Tato široká paleta činností jim také umožní ujasnit si svoje profesní preference, tj. zjistit, co je baví více, k čemu pracovně inklinují. Studenti budou spolupracovat v těsném kontaktu s vrcholovým manažerem firmy a budou tak po ukončení spolupráce lépe připraveni na získání svého vhodného uplatnění na trhu po ukončení  praxe, resp. studia.  Snažíme se také o to, aby si studenti na závěr svojí praxe sami také vyzkoušeli možnost vedení  a řízení lidí, což jim pomůže lépe odhalit, zda mají předpoklady k tomu stát se v budoucnu úspěšným manažerem.

Výhodou praxe pro studenty je také to, že se maximálně snažíme vyjít studentům vstříc, co se týká jejich časových možností během studia.

V případě zájmu možnost získání osvědčení, které studentům umožní lépe najít vhodné pracovní uplatnění na trhu práce.

Požadavky  - studentská praxe:

Požadujeme: spolehlivost, ochotu na sobě pracovat, uživatelskou znalost práce na počítači – WORD, EXCEL, zodpovědnost, snahu o získání praktických zkušeností

Místo výkonu studentské praxe: pobočka/vzorový interiérový dům společnosti PERSO International s.r.o., V Olšinách 2177/3, Černošice, okres Praha – západ

Vyjádření ředitele společnosti PERSO International s.r.o.

Praxe, kterou jsem osobně vykonával u jedné firmy během vysoké školy, zásadním způsobem ovlivnila moje následné pracovní uplatnění. Díky této praxi jsem se již ve svých 24 letech stal obchodní ředitelem společnosti, která měla 3 výrobní závody a zaměstnávala cca 200 lidí a následně jsem ve svých 27 letech vyhrál výběrové řízení na pozici výkonného ředitele pro střední a východní Evropu jedné mezinárodní firmy.

Uvědomuji si, jak zásadní pro moji profesní kariéru byla právě tato praxe během vysoké školy. Pamatuji si, že tehdejší dojíždění do firmy na praxi bylo pro mne velmi časově náročné a právě z tohoto důvodu jsem byl pouze jedním z mála studentů, kteří o tuto praxi měli zájem. Rovněž sladění studijních povinností s praxí bylo tehdy náročné. Z dnešního pohledu to však byla investice, která se mi následně mnohonásobně vrátila.

Narůstající nezaměstnanost mezi absolventy je a bude stále větším problémem.  V některých zemích západní a jižní Evropy převyšuje nezaměstnanost mladých lidí více než 50 %, což je naprosto alarmující a i u nás lze očekávat další nárůst nezaměstnanosti mladých lidí.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli dát vybraným studentům možnost získat praxi, kterou jim velká většina brigád nabídnout nemůže, praxi, kterou potenciální zaměstnavatel, ocení, což je při hledání vhodného uplatnění na trhu práce velmi důležité.

Během praxe v naší společnosti získají studenti praxi v administrativě, marketingu, managementu, nákupu, personalistice, např. se seznámí s chodem a fungováním firmy, dostanou možnost poznat zázemí přípravy obchodních jednání a výběrových řízení, tvorbou webových stránek, seznámí se s time-managementem, organizací času a schůzek, reportingem, základy obchodní korespondence, obchodní komunikací např. s dodavateli, partnery firmy, získají zkušenosti i z náboru a výběru personálu, marketingu, nákupu atd. Vybraní studenti si také v praxi vyzkouší svoje předpoklady pro vedení, řízení a zaškolování lidí. Dostanou příležitost pracovat na určitých úkolech a projektech samostatně i ve spolupráci s jinými lidmi, čímž zdokonalí svoje řídící a komunikační schopnosti.

Jsem pevně přesvědčen, že studenti, kteří úspěšně projdou praxí v naší společnosti, najdou daleko snáze svoje vhodné uplatnění po ukončení studia a budou jednou zastávat významné pozice ve firmách.

Ing. Ivo Staněk, MBA

Ředitel společnosti

V případě Vašeho zájmu o absolvování studentské praxe nám pošlete svoji žádost doplněnou životopisem na e-mailovou adresu: perso(zavináč)perso.cz